HISTÒRIA

Té quatre grans àrees: el Pujol Mirador, el Bosc de Ribera, al Bioparc València i el Parc d’Atraccions (actualment en projecte). El llac, la vegetació, la topografia i els recorreguts són els elements articuladors i unificadors del parc.

La topografia, amb les diferents cotes del terreny, aconsegueix crear ambients íntims amb àmplies vistes. Recrea l’origen al·luvial del llit del riu que afavoreix la formació d’illots de sedimentació pel pas de l’aigua característica de la nostra geografia. La disposició d’aquests illots i la vegetació enriqueix la seqüència visual dels recorreguts de vianants i ciclistes.

Des de l’extrem occidental del Jardí del Túria parteixen els dos recorreguts principals del parc, el Passeig del Molí del Sol i la Senda de Ribera situats un a cada costat del llac.

Més informació

El Pujol Mirador, és una fita visual des d’on poder aturar-se a contemplar la natura, la ciutat i el propi Parc de Capçalera. Té una diferència de cota respecte al carrer de 15 metres, actua com a ròtula entre els Jardins del Túria i el Parc de Capçalera. Des del seu mirador es pot gaudir de vistes panoràmiques del propi Parc de Capçalera i del Parc Natural de la Serra Calderona. És el suport de l’auditori a l’aire lliure amb el llac de teló de fons.

El Bosc de Ribera fa de nexe d’unió entre el medi terrestre i l’aquàtic, el llac artificial. A les zones humides, trobem arbres caducifolis com freixes (Fraxinusangustifolia), pollancres (Populusnigra, Populus alba), arbusts, gramínies, plantes aquàtiques i semiaquàtiques. En els bancals més alts, una vegada que desapareix la humitat, els pins, (Pinuspinea, Pinushalepensis) i arbustos com el llentiscle (Pistacialentiscus) mostren un paisatge mediterrani. En els passejos limítrofs a la ciutat i en alguns punts emblemàtics trobem alineacions d’arbres propis de jardineria, com xicrandes (Jacaranda mimosifolia), tipuanes (Tipuanatipu), i parquinsònies (Parkinsoniaaculeata).

El Bioparc València disposa d’un espai d’acollida i benvinguda en una àrea de fàcil accés des de la ciutat i una altra àrea integrada al Parc de Capçalera que recrea diferents biomes i hàbitats com la Sabana, els boscos de Madagascar i Àfrica Equatorial, reproduint zones bioclimàtiques amb vegetació original de cada àrea amb acàcies africanes i vegetació autòctona compatible, com garrofers, i reproduccions artificials de grans roques, coves o baobabs. Una passarel•la de vianants de 145 m de longitud, disposada sobre l’antic llit, connecta l’àrea de l’entrada amb aquest tros de l’Àfrica a València.

Equipaments
El parc disposa d’un auditori a l’aire lliure , un embarcador , bar , dues àrees de jocs de nens i el Molí del Sol , futur museu del Túria , prolongació del Museu d’Història de València que reflectirà la simbiosi entre el riu i la ciutat.

Recomanació d’ús

 • No abandones el fem, tira-la al paperera
 • Si vas amb bici, recorda que el vianant sempre té preferència
 • Si passeges al teu gos, mantín-lo controlat i utilitza els pipi-can
 • No està permés banyar-se
 • Respecta les zones fitades, les fonts i els cursos d’aigua

Els recorreguts del parc

 • SENDA DE LA RIBERA
 • 1.375 m. Tiemps aproximat: 20 minuts
 • PASSEIG DEL MOLÍ DEL SOL
 • 1.758 m. Tiemps aproximat: 30 minuts
 • RECORREGUT PER LA MUNTANYA MIRADOR
 • 782 m. Tiemps aproximat: 15 minuts
 • EXTENSIÓ
 • Sector 1: Muntanya / mirador 22.000 m2
 • Sector 2: Bosc de Ribera 127.000 m2, llac 25.000 m2
 • Sector 3: Bioparc: 107.000 m2
 • Sector 4 (en projecte ): parc d’atraccions 53.000 m2
 • TRANSPORT PÚBLIC
 • Autobús EMT línies 95, 17 i 7
 • ENTRADA
 • Gratuita


LA RUTA

El Parc de Capçalera respon a la voluntat expressa de recuperar el paisatge històric del riu i el seu llit. Ubicat al llit històric del Túria, el parc prolonga el  gran cinturó verd, el parc/jardí del Túria.

Aquest parc metropolità recrea el paisatge original del Túria, atorgant així el protagonisme a l’aigua, que amb el seu curs ens va presentant la topografia, la vegetació, els recorreguts i els diferents equipaments del parc.

Va ser inaugurat el juliol de 2014 i ofereix a la ciutat i la seua àrea metropolitana un espai verd, que per la seua extensió i configuració, actua com a marc per a la realització de nombroses activitats.