HISTÒRIA

En els Trams 4 i 5 la vegetació arbòria està representada principalment pel pi blanc (Pinus halepensis) i pinyoner (Pinus pinea), sureres (Quercus suber), roures (Quercus robur), xiprers (Cupressus sempervirens), arboços (Arbutus unedo) , garrofers (Ceratonia siliqua) i oliveres (Olea europaea), i vegetació típicament riberenca com àlbers (Populus alba), salzes (Salix babylonica), tamariu (Tamarix canariensis) i baladres (Nerium oleander).

Al Tram 5 domina l’espai un camp de rugbi i un altre d’entrenament utilitzat, també, per a la modalitat rugbi touch.

Sobre els Tram 4 i 5 està situat el PARC URBÀ FORESTAL que reuneix una àmplia representació d’alguns dels arbres i arbustos més freqüents a la Comunitat Valenciana, permetent al visitant passejar entre espècies pròpies de la vegetació forestal, riberenca i agrícola de les terres valencianes , encara que és la vegetació forestal la que ocupa la major superfície d’aquest parc. El seu disseny no respon per tant al traçat d’un jardí convencional, sinó més aviat al d’un petit bosc urbà.

Río Turia. Tramos 4, 5, 6

Més informació

Al Tram 6 perviuen els arbres plantats amb motiu de les Campanyes Ciutadanes del dia de l’Arbre. Pollancres (Populusnigra), troanes (Ligustrumlucidum), acàcies, lledoners (Celtis australis), catalpes (Catalpa), xiprers, pruneres vermelles (Prunus cerasifera) … es disposen aleatòriament al voltant d’un passeig rectilini central i dels senders laterals. Aquest tram es dedica en gran mesura a l’esport, comptant amb diversos camps de futbol en un entorn on es localitzen rellevants monuments.

En el document descarregable es planteja un petit itinerari didàctic per alguns dels arbres i arbustos més representatius de la flora valenciana.LA RUTA

Als Trams 4 i 5 el curs canvia i s’imposa la filosofia del bosc urbà com a alternativa a les premisses geomètriques inicials. El seu traçat té referents del jardí paisatgístic amb una composició que sorprèn pel joc de la topografia, amb llomes i senders sinuosos.

Aquests trams acullen el Parc Urbà Forestal, que reuneix una àmplia representació d’alguns dels arbres i arbusts més freqüents a la Comunitat Valenciana.

El Tram 6 és el resultat de l’enjardinament realitzat amb motiu de diferents campanyes ciutadanes del Dia de l’Arbre, les primeres plantacions massives que es van realitzar a l’antic llit després de l’arribada del primer govern democràtic.