HISTÒRIA

Al Tram 7 s’ubicava l’arbrat del viver municipal, i es manté part d’aquest arbrat. La vegetació és variada, des d’arbres fruiters com el taronger amarg (Citrus aurantium) a arbrat propi de la jardineria com la xicranda (Jacaranda mimosifolia), tipuana (Tipuanatipu), braquiquíton (Arbre ampolla), chorisia (Chorisia speciosa), arbre de l’amor (Cercissiliquastrum), grevíl·lees (Grevillea robusta); a més de bosquets de pi canari (Pinus canariensis), margallons (Chamaerops humilis) i palmeres datileres (Phoenix dactylifera).

Una diagonal de palmeres connecta les visuals entre dues construccions monumentals: el Museu de Belles Arts Sant Pius V, Museu nacional de pintura, i el Monestir del Temple, conjunt conventual reutilitzat com a seu del Govern Civil conservant l’Església.

Al Tram 8 romanen les plantacions de les campanyes ciutadanes del dia de l’arbre. En el seu recorregut podem descobrir un paisatge producte de l’aleatorietat de la disposició vegetal al costat de sinuosos recorreguts per caminar. Entre la vegetació arbòria més freqüent trobem troanes (Ligustrum lucidum), pollancres (Populus nigra), corísies… i vegetació herbàcia com entapissant.

Monumentos del Jardín del Túria

Més informació

Al Tram 9 una àrea està enjardinada de tal manera que permet la instal·lació de casetes per a diferents fires artesanals que s’hi celebren. Arbrat de flor i d’ombra, representats per espècies de gran port com ficus (Ficus macrophylla), grevíl·lees, tipuanes … i nombrosos arbustos, ofereixen aroma i colorit creant racons de pau entre les àrees de pas i activitat firal. La resta del tram està destinat a jocs infantils i destaca una superfície destinada a albergar les instal·lacions de les múltiples activitats que s’hi desenvolupen, destacant els freqüents trets de focs artificials.LA RUTA

Al Pont de la Trinitat comença el Tram 7, l’escenografia del qual es caracteritza per bosquets d’arbrats en flor i d’ombra; disposats aleatòriament com a conseqüència d’haver mantingut part de l’arbrat del viver municipal, ubicat allí anteriorment.

El Tram 8 al igual que el tram 6, és el resultat de les campanyes ciutadanes del Dia de l’Arbre. Conserva com a referent simbòlic del pas de l’aigua la traça del passeig central.

El Tram 9 és un lloc de reunió utilitzat per a múltiples activitats festives al llarg de tot l’any. El pont de les Flors delimita un nou tram.